tài xỉu 789club | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín

Quy trình sản xuất chung

tài xỉu 789club

 

Hiện tại Bình Thịnh đang duy trì hai mảng sản xuất gồm:

1) Bình Thịnh tự sản xuất ra sản phẩm (theo quy trình sản xuất A): Hệ thống đúc áp lực Công ty có khả năng tự đúc sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và thực hiện gia công các công đoạn tiếp theo bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng.

2) Bình Thịnh nhận sản phẩm thô của khách hàng về gia công theo yêu cầu của khác hàng (theo quy trình sản xuất B): Công ty nhận sản phẩm thô chưa gia công từ khách hàng để thực hiện gia công đánh bóng (bao gồm các công đoạn Dũa bavia, mài bavia, đánh bóng và xử lý bề mặt,… tùy theo đặc thù của từng chi tiết.

 

tài xỉu 789club

Trả lời